ZKDLJ-JSKD

  • Povečaj velikost črk
  • Privzeta velikost črk
  • Zmanjšaj velikost črk
Domov Obvestila Aktualno NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!

NIČ VAS NE STANE, DA STE DOBRODELNI!

Dragi prijatelji kulture,

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (UL RS, št. 117/06) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Tudi Zveza kulturnih društev Ljubljana (davčna št.: 35080493) je med tistimi upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine. Več informacij o tem, kako poslati in izpolniti zahtevek ter kateri so tisti upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, najdete tukaj.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve za namenitev dela dohodnine, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.  Torej za odmero dohodnine za leto 2013 bo zadnji rok za oddajo 31. 12. 2013.

Hvala vsem, ki podarjate del dohodnine Zvezi kulturnih društev Ljubljana!